icon website

VISI DAN MISI

VISI KAMI

Untuk menyumbang secara positif kepada negara Malaysia sebagai sebuah negara industri dengan melahirkan teknokrat cemerlang yang menghayati nilai akhlak yang mulia.

MISI KAMI

Sebuah institusi antarabangsa yang mampu melahirkan ahli profesional yang berkebolehan dan berupaya tinggi memiliki kepakaran teknik yang relevan dan semasa untuk Malaysia sebagai sebuah negara industri yang dinamik dan terus membangun.

WAWASAN 2020 KAMI

-Memperbaiki dan memperkuatkan program-program Diploma sedia ada mengikut Fakulti
-Memperbanyakkan program-program Diploma bar yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi.
-Bergerak kearah program Ijazah Sarjana Muda dengan kaedah smart partnership.
-Menjadikan Kolej UNITI terkehadapan dalam melahirkan usahawan di kalangan Mahasiswa melalui program Entrepreneurship Apprentice Programme dengan kerjasama pihak swasta
-Menjadikan KOLEJ UNITI sebagai brand name dengan cara Smart Partnership.
-Melahirkan mahasiswa yang mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Mandarin menggunakan konsep pengajaran ala Gontori yang telah terbukti kejayaannya.
-Memasarkan Kolej UNITI ke pasaran antarabangsa.
-Memulakan aktivit kajian ilmiah secara kajian kes.
-Memajukan Koperasi UNITI yang akan menjadi sumber pendapatan tambahan kakitangan UNITI dan Eden Capital Group.
-Melahirkan mahasiswa yang memenuhi aspirasi Kolej UNITI.

misi
visi