icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

UNITI KEUSAHAWANAN PUSAT KERJAYA (UEEC)

PUSAT KERJAYA

PROGRAM PENGINDUSTRIAN FAKULTI & KEUSAHAWANAN PERTANIAN (UNITI FARM)

UEEC

UEEC @ UNITI Entrepreneuship & Employment Center (Pusat Keusahawanan & Kerjaya) adalah satu inisiatif yang dibangunkan oleh Kolej UNITI untuk membantu pelajar KOLEJ UNITI melibatkan diri dalam keusahawanan bagi membantu mereka menambah pendapatan sambil belajar melalui perusahaan produk  daripada KOLEJ UNITI sendiri.

Kini di Kolej UNITI terdapat lebih banyak peluang keusahawanan yang dibuka dibawah setiap Fakulti dengan wujudnya Program Pengindustarian Fakulti Antaranya Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan (FTK), Fakulti Pengurusan dan Industri Halal (FPIH) dan Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia (FPPM). Keusahawanan pertanian (UNITI Farm) juga ada disediakan di sini.

FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN (FTK)

FAKULTI PENGURUSAN DAN INDUSTRI HALAL (FPIH)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FPPM)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FPPM)