Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

POLISI KUALITI

icon website

KOLEJ UNITI

POLISI KUALITI

Kolej UNITI komited menjalankan program-program yang berkualiti untuk menghasilkan teknokrat yang berpengetahuan, profesional dan beretika dan bersedia memenuhi kehendak ‘stakeholder’, memenuhi keperluan undang-undang dan ‘stakeholder’ berdasarkan kepada Sistem Pengurusan Kualiti. Kolej UNITI akan melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran profesional, cekap, telus, berkesan dan bertanggungjawab ke atas perancangan, pelaksanaan program dan peningkatan berterusan untuk menjadikan Kolej UNITI sebagai Kolej Universiti.