Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KUALITI

Objektif Kualiti Kolej UNITI adalah selaras dengan Wawasan 2020 yang digariskan oleh pihak pengurusan.Ia perlu diikuti dengan pelan tindakan komprehensif dan disokong oleh semua ahli organisasi.10 pelan tindakan telah dikenalpasti dan dirancang untuk mencapai Wawasan 2020 yang dinamakan:

1. Memperbaiki dan mengukuhkan program Diploma sedia ada oleh Fakulti

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Semakan silibus & pembangunanMemastikan bahawa kandungan dalam sukatan pelajaran memenuhi keperluan dan keperluan graduan apabila mereka bekerja.-Bagi sukatan bukan teknikal, pindaan akan dijalankan sekiranya program ini telah beroperasi selama 5 tahun.
-Bagi sukatan berkaitan teknikal, pindaan akan dijalankan sekiranya program ini telah dijalankan dalam tempoh 3 tahun.
Dekan Fakulti
Pemantauan pengajaran pensyarahMemastikan kualiti pengajaran pensyarah berada di tahap terbaik dan pelajar mendapat pengetahuan yang betul.100% daripada pensyarah UNITI dipantau dalam Proses R&D setiap semesterDekan Fakulti
Pembaharuan kelulusan programPembaharuan kelulusan program adalah licin dan teratur mengikut prosedur yang ditetapkan oleh KPT.100% daripada program yang akan tamat tempoh kelulusan boleh diperbaharui dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tamat kelulusanUPPK
Pengiktirafan dan pemantauan akreditasiProgram baru ini perlu diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).Semua program dijalankan mendapat sijil akreditasi penuh dari MQA, 100% sebelum tamat pengajian pelajarUPPK
Kecemerlangan akademikMemastikan pelajar lulus dan layak bergraduat dengan cemerlang.- Peratus kegagalan pelajar kurang daripada 2%
- 2. 50% pelajar mendapat baik PNGK 3.00-4.00.
BHEA

2. Memperbaiki program Diploma baru dengan kebolehpasaran yang tinggi.

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Pembangunan program baruPastikan atur cara baru dijalankan memenuhi standard yang ditetapkan sebelum ditawarkan kepada pelanggan.Memastikan 1 program baru dibangunkan & dijalankan dalam tempoh 18 bulan selepas kelulusan oleh pihak pengurusan sebanyak 2020.Dekan Fakulti

3. Beralih ke arah program Ijazah Sarjana Muda dengan kaedah smart partnership.

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Beralih ke arah program Ijazah Sarjana Muda dengan kaedah Smart partnership.Mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk dilaksanakan dengan IPTA/IPTS yang bersesuaianMembangunkan 1 program Ijazah Sarjana Muda di Kolej UNITI oleh 2020.UPPK

4. Menjadikan Kolej UNITI di hadapan membina usahawan menerusi program keusahawanan program perantis dengan sektor swasta.

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Ke arah keusahawanan di kalangan pelajar melalui program perantis keusahawananMembangunkan modal insan berasaskan keusahawanan dengan menggunakan nilai kecekapan keusahawanan dalam kalangan pelajar.-10% daripada pelajar Fakulti mengikuti program keusahawanan yang dianjurkan oleh Kolej UNITI dan agensi luarDekan Fakulti

5. Membangunkan Kolej UNITI sebagai nama jenama dengan “smart partnership”

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Membangunkan Kolej UNITI sebagai nama jenama dengan "smart partnership"Kenal pasti ruang dan peluang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak yang dikenal pastiMenjalankan usaha sama/menandatangani perjanjian dengan sekurang-kurangnya 2 organisasi dalam tempoh setahunTimbalan Dekan

6. Melahirkan mahasiswa yang mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Mandarin menggunakan konsep pengajaran ala Gontori yang telah terbukti kejayaannya.

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Modul pembangunan dalam melahirkan pelajar dengan kemahiran komunikasi dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Mandarin menggunakan konsep gaya GontoriMemastikan bahawa kandungan dalam modul boleh meningkatkan kemahiran komunikasi supaya graduan lebih bersedia untuk memasuki persekitaran kerjaModul pembangunan dan pelaksanaan ke arah pelajar menjelang 2020.Timbalan Dekan

7. Memasarkan Kolej UNITI ke pasaran antarabangsa.

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Memperhebatkan aktiviti pemasaran pelajar antarabangsaMenambah bilangan pendaftaran pelajar antarabangsa.5% daripada jumlah pelajar Kolej UNITI adalah pelajar antarabangsaUKRP

8. Memulakan aktiviti penyelidikan saintifik mengikut kajian kes.

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Galakkan pensyarah untuk membuat penulisan saintifikPensyarah boleh membangunkan pengetahuan dan kemahiran merekaSekurang-kurangnya 3 keputusan penulisan pensyarah ini diterbitkan dalam mana-mana media cetak/massa.Pegawai rasmi

9. Meningkatkan Koperasi UNITI yang akan menjadi sumber pendapatan tambahan untuk UNITI dan kakitangan Kumpulan Eden Capital

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Menjadikan Koperasi perpaduan sumber pendapatan tambahan untuk kakitanganMempelbagaikan aktiviti kerjasama dengan menubuhkan institusi yang menjana pendapatan bagi Koperasi dan kakitangan70% daripada kakitangan Kolej UNITI adalah ahli Koperasi.Kerjasama

10. Melahirkan pelajar Kolej UNITI pertemuan rangka tindakan Pembangunan Pelajar Kolej UNITI (PANCAKU).

ITEMOBJEKTIF KUALITISASARANTINDAKAN
Melahirkan pelajar dengan 5 sifat fizikal/fizikal yang dikenali sebagai Panca raga dan 5 kualiti dalaman/rohani yang dikenali sebagai Panca JiwaaMelahirkan pelajar dengan 5 sifat fizikal/fizikal yang dikenali sebagai Panca raga dan 5 kualiti dalaman/rohani yang dikenali sebagai Panca JiwaaSekurang-kurangnya 10 aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan dalam tempoh setahun untuk mencapai objektif PANCAKU.HEP