Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

MESEJ CEO

Amir Hamzah Md Isa

CEO KOLEJ UNITI

UNITI telah bermula sebagai pusat pendidikan yang menawarkan program pra-diploma dan pengajian Islam di akhir 90-an dan kemudiannya menjadi Institusi Pengajian Tinggi di kawasan strategik Port Dickson dan memenuhi keperluan negara dalam mengharungi cabaran untuk memacu peranan yang lebih besae dalam Agenda Pendidikan Nasional.

Kolej UNITI amat komited dalam membantu pelajar luar bandar terutamanya, untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka selepas sekolah sebagai persediaan dan jaminan yang lebih baik untuk mendapat pekerjaan di masa hadapan.

Saya yakin bahawa Kolej UNITI mempunyai reputasi dan keupayaan untuk menyumbang secara positif untuk menghasilkan modal insan yang cemerlang berdasarkan kredibilitinya sebagai Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang inovatif dan responsif kepada keperluan semasa.

Saya amat berterima kasih dan menerima tanggungjawab mengetuai Kolej UNITI dengan tekad untuk memberikan yang terbaik membangunkan Kolej UNITI menjadi pusat pengetahuan global terkemuka di Malaysia pada masa akan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada semua kakitangan Kolej UNITI yang sentiasa menyokong dan komited dalam merealisasikan dan mencapai visi dan misi sejak penubuhannya.

Mudah-mudahan, Kolej UNITI akan menjadi warisan yang diingati dan dapat mengharumkan namanya sebagai Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang mulia di mata dunia!

InshaAllah.

Terima Kasih.

amir hamzah