Panduan membuka ticket aduan WiFi Kolej Uniti.

Sila pastikan tiga perkara ini di tulis dengan lengkap:

  1. Masukan Nama - nama yang betul
  2. Subjek - masukan tajuk atau masalah yang dihadapi.
  3. Massage - keterangan yang lengkap seperti lokasi/unit asrama, masa berlaku serta perkara-rerkara lain yang boleh dijadikan rujukkan.

Nota: Simpan nombor rujukan ticket untuk semakan jika aduan yang dibuat tidak mendapat maklumbalas dari pihak pengurusan Wifi.Article Details

Article ID:
1
Category: