Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

FAKULTI PENGURUSAN & INDUSTRI HALAL

Fakulti Pengurusan dan Industri Halal (FPIH), Kolej UNITI menyediakan kursus yang memberi fokus ke arah membina kerjaya dalam perniagaan, perakaunan, pengurusan industri halal, perbankan Islam, pengurusan perlancongan dan pengajian Islam. FPIH berdedikasi untuk membantu dan memastikan pelajar mendapat gabungan pengalaman pembelajaran secara teori dan praktikal yang terbaik melalui subjek-subjek yang ditawarkan.

Ikuti Kami

VISI

Kami berdedikasi untuk membantu dan memastikan pelajar mendapat kombinasi terbaik pengalaman tori dan praktikal. Semakin banyak anda belajar dengan kami, semakin anda tahu tentang diri anda, minat anda, kebolehan dan potensi diri. Anda juga akan mempunyai peluang untuk lebih baik prospek kerjaya anda dan mula membina kerjaya anda.

MISI

Bertekad untuk menjadikan fakulti ini sebagai rujukan dalam bidang pengurusan, perniagaan, perakaunan, muamalat dan kajian Islam yang menggunakan teknologi terkini dan memenuhi keperluan pihak luar yang berkepentingan, keperluan masyarakat yang bersesuaian dengan visi Kolej UNITI

OBJEKTIF

PROGRAM

Program 1

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (UITM)

Program ini kekal sebagai salah satu program yang sangat dicari di kalangan pelajar yang menjalankan program diploma, memberi latar belakang pelajar tentang fakta-fakta dan pengetahuan perniagaan di mana mereka membina kerjaya dalam perniagaan.

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (UITM)

TEMPOH 2 TAHUN 6 BULAN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 2

DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (UiTM)

Diploma In Accountancy (DIA) telah dirangka dengan objektif untuk melatih Bumiputera dalam bidang perakaunan di peringkat sub profesional. Pelajar akan memperoleh pengetahuan berharga dalam pengurusan serta francais program perakaunan di bawah Universiti Teknologi Mara (UiTM).

DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (UiTM)

TEMPOH 2 TAHUN 6 BULAN
LIHAT PROGRAM

Program 3

DIPLOMA PENGURUSAN MUALAMAT

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan in memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat Kolej UNITI memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas syariah dan kewangan Islam. dengan nilai tambah satu program latihan Sijil Operasi Perbankan Islam, Certificate of Islamic Banking Operation (CIBO)

DIPLOMA PENGURUSAN MUALAMAT

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 4

DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL

Diploma Pengurusan Industri Halal (DPIH) memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal terutama dalam operasi perkhidmatan dan pengurusan industri halal termasuk makanan, kosmetik dan lain-lain.

DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

Program 5

DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT

Melalui program ini, pelajar dapat memperolehi pengetahuan asas serta kemahiran yang diperlukan dalam industri Pelancongan Mesa Muslim. Pelajar juga bakal mempunyai kemahiran dalam pengurusan seperti dalam bidang pemasaran, sumber manusia, kepimpinan dan kemahiran menggunakan komputer.

DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 6

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

Program in memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

Program 7

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

Melalui program ini, pelajar dapat mempelajari bidang pentadbiran perniagaan, ekonomi, kewangan, pemasaran, keusahawanan dan inovasi, pengurusan khidmat pelanggan, pengurusan sumber manusia, perniagaan antarabangsa, pengurusan acara dan pengurusan runcit.

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 8

DIPLOMA HALAL PRODUCT MANUFACTURING

Diploma in Halal Product Manufacturing (DHPM) ini memberi tumpuan kepada pembangunan, pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di pelbaqai industri yanq berbeza di Malaysia, terutamanya dalam operasi pengeluaran dan pengurusan. la adalah satu disiplin pengajian yang membolehkan pelajar mengembangkan dan mencipta produk halal baru termasuk makanan dan bukan makanan.

DIPLOMA HALAL PRODUCT MANUFACTURING

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 9

DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT

Program ini, pelajar dapat mempelajari bidang Pengurusan Teknologi, Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Ekonomi, Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan) .

DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 10

DIPLOMA PERAKAUNAN

Program diploma Kolej UNITI dalam perakaunan menggabungkan pengajian dalam perakaunan dengan undang-undang, kewangan dan pengurusan. Anda akan lulus dengan keupayaan yang diharapkan untuk membantu akauntan dalam menguruskan laporan perakaunan. Subjek pengajian anda termasuk perakaunan kewangan, prinsip ekonomi, undang-undang perniagaan, percukaian, audit dan pengurusan kewangan.

DIPLOMA PERAKAUNAN

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

ALUMNI

APA KATA ALUMNI KAMI

Adakah anda sudah bersedia?