icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA

fppm

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia (FPPM) mula menawarkan program pertamanya iaitu Diploma Pendidikan Pra Sekolah pada tahun 2007 dan seterusnya menjadi salah satu Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) pertama yang menawarkan pengajian  dalam pendidikan awal kanak-kanak. Perkembangan pendidikan kanak-kanak di Malaysia akhirnya membawa kepada penawaran Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan mula ditawarkan pada tahun 2013 sehingga kini. Turut ditawarkan ialah program Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah pada tahun 2016, dan Diploma Psikologi Kaunseling pada tahun 2017.

Ikuti Kami

VISI

FPPM bertekad untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan berasaskan gender dan menghasilkan modal insan cemerlang dengan semangat sebagai pendidik untuk memenuhi keperluan negara.

MISI

Untuk membina pengetahuan dan kemahiran mengajar bagi memastikan teknik dan nilai pendidikan yang diamalkan adalah yang terbaik, disamping menerapkan nilai keusahawanan yang inovatif serta memenuhi keperluan pasaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Bagi menghasilkan usahawan yang inovatif, FPPM telah menjalinkan kerjasama pintar dengan UNIT Education Toys (UET). Graduan mempunyai banyak peluang sama ada memilih untuk bekerja atau melanjutkan pengajian mereka di peringkat ijazah di IPTA /S selepas bergraduat.

OBJEKTIF

PROGRAM

Program 1

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Bagi program ini, pelajar dapat mempelajari sektor pendidikan/asuhan, keusahawanan (tadika/taska), pengurusan pendidikan, psikologi kanak-kanak, pelukis atau penulis buku cerita kanak-kanak, pereka alat bantu mengajar dan permainan kanak-kanak.

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 2

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

Diploma Psikologi Kaunseling ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidanq terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metodologi penyelidikan, pentaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya.

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 3

DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

Program ini mengkhususkan pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah. Kurikulum program ini termasuk pendidikan asas Islam seperti Akhlak, Figh, Ibadah, Sirah, Al-Quran dan aspek tambahan yang dapat meningkatkan kemahiran graduan yang diperlukan dalam industri seperti psikologi, keusahawanan dan teknologi pendidikan.

DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

ALUMNI

APA KATA ALUMNI KAMI

Adakah anda sudah bersedia?