icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA

fppm

Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia mula menawarkan program pertama iaitu Diploma Pendidikan Pra Sekolah pada tahun 2007, dan Kolej UNITI menjadi salah satu Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) pertama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Program Ini menjadi pilihan ramai pelajar, dan pernah mempunyai jumlah pelajar yang paling ramai di kolej UNITI. Program kedua terkenal di fakulti ini ialah Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan yang mula ditawarkan pada tahun 2013, dan Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah yang ditawarkan mulai 2016

Ikuti Kami

VISI

FPPM bertekad untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan berasaskan gender dan menghasilkan modal insan cemerlang dengan semangat sebagai pendidik untuk memenuhi keperluan negara.

MISI

Untuk membina pengetahuan dan kemahiran mengajar bagi memastikan teknik dan nilai pendidikan yang diamalkan adalah yang terbaik, di amping untuk menerapkan nilai keusahawanan yang inovatif yang memenuhi keperluan pasaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Untuk menghasilkan usahawan yang inovatif, kerjasama pintar antara FPPM, UNIT Education Toys (UET) dan Tadika Bijak Ilmu (TBI)ditubuhkan. Graduan mempunyai banyak peluang untuk memilih kerjaya atau melanjutkan pengajian mereka di peringkat ijazah di IPTA atau IPTS selepas bergraduat.

OBJEKTIF

PROGRAM

Program 1

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Bagi program ini, pelajar dapaat mempelajari sektor Pendidikan/Asuhan, Keusahawanan (Tadika/Taska), Pengurusan Pendidikan, Psikologi Kanak-kanak, Pelukis atau penulis buku cerita kanak-kanak, Pereka alat bantu mengajar dan permainan kanak-kanak.

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 2

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

Diploma Psikologi Kaunseling in adalah hail gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidanq terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya.

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

PROGRAM 3

DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

Program ini mengkhusus dalam pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah. Kurikulum program ini termasuk pendidikan asas Islam seperti Akhlak, Figh, Ibadah, Sirah, Al-Quran dan aspek tambahan yang dapat meningkatkan kemahiran graduan dan diperlukan dalam industri seperti psikologi, keusahawanan dan teknologi pendidikan.

DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

TEMPOH 3 TAHUN
LIHAT PROGRAM

ALUMNI

APA KATA ALUMNI KAMI

Adakah anda sudah bersedia?