icon website

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

KOD KELULUSAN

(N/311/4/0087) 02/2022

KOD AKREDITASI

PA 7654

TEMPOH

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma Psikologi Kaunseling ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya. Program ini juga menyentuh kaunseling dan terapi keluarga, kaunseling industri serta pengalaman kepada kecelaruan psikologi bagi membantu menangani cabaran individu, kumpulan, keluarga dan masyarakat membangun yang berhadapan dengan kepelbagaian masalah dan gejala sosial.

JARINGAN INDUSTRI DENGAN LPPKN

Mempunyai jaringan industri yang baik dengan mengadakan program-program komuniti

MAKMAL KAUNSELING

Disediakan kepada pelajar sebagai latihan praktikal kaunseling

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM Dengan Mendapat Sekurang-Kurangnya 3 Kredit Dalam Mana-Mana Subjek Dan Syarat Lulus Subjek Matematik Dan Sains.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

UPSI, UKM, UM, UMS, UIA, UPM

PELUANG KERJAYA

Sektor Kerajaan Atau Swasta, Kaunselor, Guru Bimbingan Dan Kaunseling, Pentadbiran Dan Pengurusan, Perunding Cara/ Penasihat Kerjaya, Penulis Buku Motivasi, Penceramah Bebas/ Berdaftar/ Motivato.

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?