icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

KOD KELULUSAN
(R/311/4/0087)

TEMPOH KELULUSAN
2/2027

KOD AKREDITASI
MQA/FA 7654

TEMPOH PENGAJIAN
3 TAHUN

Maklumat Program

Diploma Psikologi Kaunseling ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya. Program ini juga menyentuh kaunseling dan terapi keluarga, kaunseling industri serta pengalaman kepada kecelaruan psikologi bagi membantu menangani cabaran individu, kumpulan, keluarga dan masyarakat membangun yang berhadapan dengan kepelbagaian masalah dan gejala sosial.

  • Mempunyai jaringan industri yang baik dengan LPPKN mengadakan program-program komuniti.
  • Disediakan kepada pelajar makmal kaunseling sebagai latihan praktikal kaunseling.

Syarat-syarat Kelayakan

  1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Matematik dan Sains.  ATAU 
  2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setara dengannya serta sekurang-kurangnya 1 lulus penuh dengan NGMP 2.00 dan lulus dalam Matematik dan Sains di peringkat SPM; ATAU 
  3. Lain –lain kelayakan, pengalaman dan syarat yang setara atau relevan yang diterima oleh Senat PPT/ autoriti berkompeten di Malaysia.

Prospek Kerjaya

Sektor Kerajaan Atau Swasta, Kaunselor, Guru Bimbingan Dan Kaunseling, Pentadbiran Dan Pengurusan, Perunding Cara/ Penasihat Kerjaya, Penulis Buku Motivasi, Penceramah Bebas/ Berdaftar/ Motivato.

Peluang Menyambung Pengajian

Berpeluang menyambung pelajara ke UPSI, UKM, UM, UMS, UIA, UPM.

Struktur Kursus

Adakah anda sudah bersedia?