icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

KOD KELULUSAN

(R2/345/4/0360)

TEMPOH KELULUSAN

5/2024

KOD AKREDITASI

A 9752

TEMPOH PENGAJIAN

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma Pengurusan Perniagaan memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan Pentadbiran Perniagaan, Ekonomi, Kewangan Pemasaran Keusahawanan dan Inovasi Pengurusan Khidmat Pelanggan, Pengurusan Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa, Pengurusan Acara dan Pengurusan Runcit.

SYARAT KEMASUKAN

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA kredit dalam mana-mana mata pelajaran ;

ATAU

ii. Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan ATAU
iii. Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00 dalam mana-mana subjek
iv. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana subjek;
ATAU
v. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat gred Maqbul ;

ATAU

vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Bidang yang boleh sambung iaitu Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Ekonomi, Kewangan Pemasaran Keusahawanan dan Inovasi Pengurusan Khidmat Pelanggan, Pengurusan Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa, Pengurusan Acara dan Pengurusan Runcit.

PELUANG KERJAYA

Bidang kerjaya merangkumi sektor Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa, Pengurusan / Pentadbiran, Ekonomi / Kewangan, Pemasaran dan lain-lain.

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?