Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA PENGURUSAN MUAMALAT

KOD KELULUSAN

(R2/340/4/0084)

TEMPOH KELULUSAN

06/2024

KOD AKREDITASI

A 9289

TEMPOH PENGAJIAN

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan in memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat Kolej UNITI memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas syariah dan kewangan Islam. dengan nilai tambah satu program latihan Sijil Operasi Perbankan Islam, Certificate of Islamic Banking Operation (CIBO)

PENILAI LUAR AKADEMIK DAN INDUSTRI

SYARAT KEMASUKAN

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat TIGA (3) kredit dan lulus matematik atau yang setaraf dengannya ;

ATAU

ii. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit atau sijil yang diiktiraf (Tahap 3, MQF ) atau yang setara dalam bidang yang berkaitan;
ATAU
iii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau yang setara dengannya;

ATAU

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;
DAN
v. Lulus Bahasa Arab pada peringkat SPM atau setara dengannya.

NOTA : i. Kelulusan Matematik pada peringkat SPM bagi calon ( i ) boleh diketepikan sekiranya kelayakan mengandungi Matematik dengan setaa/ lebih tinggi dari pencapaian,
ii. Calon program Muamalat tanpa lulusan Bahasa Arab pada peringkat SPM atau setara dengaanya, diwajibkan mengikuti kursus peningkatan Bahasa Arab pada permulaan program.
iii. Kursus peningkatan Bahasa Arab juga terpakai kepada calon dalam Ekonomi Islam, Kewangan Islam dan Pentadbiran Muamalat kecuali kepada calon yang lulus Bahasa Arab pada peringkat SPM atau setara/lebih tinggi.
iv. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Bahasa Arab sebagai prasyarat untuk kursus teras yang berkaitan. Walau bagaimanapun, ini masih membolehkan pelajar mengambil kedua-dua teras dan kursus bukan teras yang tidak memerlukan peningkatan Bahasa Arab
v. Kredit untuk kursus peningkatan Bahasa Arab adalah tambahan kepada program dan boleh dipertimbangkan untuk kredit bergraduat,

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar Yang Lulus Dari Diploma Pengurusan Muamalat Boleh Melanjutkan Pengajian Peringkat Sarjana Mereka Di Pelbagai Institut Pengajian Tinggi Malaysia Dalam Program Berikut Ijazah Sarjana Muda Dalam Kewangan Islam, Ijazah Sarjana Muda Dalam Perbankan Islam, Ijazah Sarjana Dalam Ekonomi.

PELUANG KERJAYA

Graduan Dalam Diploma Pengurusan Muamalat Boleh Mendapat Masa Depan Yang Cerah Dalam Industri Yang Semakin Berkembang Ini. Mereka Akan Dapat Mencari Pekerjaan Sebagai Pegawai Di Jabatan Kerajaan Dan Sebagai Penolong Pegawai Perbankan Dalam Sektor Perbankan Islam, Sektor Kewangan Dan Sebagai Perunding Muamalat (Wasiat, Pelaburan, Zakat).

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?