icon website

DIPLOMA PENGURUSAN MUAMALAT

KOD KELULUSAN

(R2/340/4/0084) 06/2024

KOD AKREDITASI

A 9289

TEMPOH

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan in memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat Kolej UNITI memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas syariah dan kewangan Islam. dengan nilai tambah satu program latihan Sijil Operasi Perbankan Islam, Certificate of Islamic Banking Operation (CIBO)

PENILAI LUAR AKADEMIK DAN INDUSTRI

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM / SPMV sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana- mana mata pelajaran dan lulus Matematik; 

ATAU

Lulus SPM / SPMV sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana- mana mata pelajaran dan lulus Matematik; 

ATAU

ulus O-Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam 3 subjek dan lulus Matematik; 

ATAU

Lulus SKM tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam subjek dan lulus Matematik di peringkat SPM; 

ATAU

Lulus Sijil Kolej Komuniti bersamaan dengan tahap 3 MQF dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam 1 mata pelajaran dan lulus Matematik di peringkat SPM;

ATAU

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang sekurang-kurangnya PNGK 2.00; 

ATAU

Lulus STPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C (GPA 2.00) dalam 1 subjek; 

ATAU

Lulus STAM (pangkat maqbul);

ATAU

Kelayakan yang diiktiraf lain adalah bersamaan. 

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar Yang Lulus Dari Diploma Pengurusan Muamalat Boleh Melanjutkan Pengajian Peringkat Sarjana Mereka Di Pelbagai Institut Pengajian Tinggi Malaysia Dalam Program Berikut Ijazah Sarjana Muda Dalam Kewangan Islam, Ijazah Sarjana Muda Dalam Perbankan Islam, Ijazah Sarjana Dalam Ekonomi.

PELUANG KERJAYA

Graduan Dalam Diploma Pengurusan Muamalat Boleh Mendapat Masa Depan Yang Cerah Dalam Industri Yang Semakin Berkembang Ini. Mereka Akan Dapat Mencari Pekerjaan Sebagai Pegawai Di Jabatan Kerajaan Dan Sebagai Penolong Pegawai Perbankan Dalam Sektor Perbankan Islam, Sektor Kewangan Dan Sebagai Perunding Muamalat (Wasiat, Pelaburan, Zakat).

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?