Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL

KOD KELULUSAN

(R/345/4/0339)

TEMPOH KELULUSAN

04/2023

KOD AKREDITASI

MQA/FA 2187

TEMPOH PENGAJIAN

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma Pengurusan Industri Halal (DPIH) memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal terutama dalam operasi perkhidmatan dan pengurusan industri halal termasuk makanan, kosmetik dan lain-lain. Secara tidak langsung, program ini membentuk disiplin pengetahuan dan kebolehan dalam menyediakan operasi dan perkhidmatan halal yang meyeluruh dalam industri yang terlibat di Malaysia.

MAKMAL HALAL

Disediakan untuk pelajar mempraktikkan operasi perkhidmatan dan pengurusan makanan

INSTITUT LATIHAN

Kami mempunyai Uniti Halal Centre (UHAC) yang menyediakan latihan & perundingan halal

RANGKAIAN INDUSTRI

Mempunyai jaringan industri yang kukuh di antara Pusat Pembangunan Halal (HDC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

PELUANG PEKERJAAN LUAS

Kemahiran dalam bidang industri halal melayakkan untuk menjadi Eksekutif Halal

PENILAI LUAR AKADEMIK DAN INDUSTRI

SYARAT KEMASUKAN

i. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran;

ATAU

ii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C(NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran;
ATAU
iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul;
ATAU
iv. Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
ATAU
v. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap 3,MQF) dalam bidang yang berkaitan.

ATAU

vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar Yang Bergraduasi Dari Diploma Boleh Menyambung Pelajaran Mereka Dimana-Mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia Seperti Program Berikut Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – UiTM, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – KUIS, Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan – UiTM, Ijazah Pengurusan, Ijazah Perbankan Islam

PELUANG KERJAYA

Diploma Ini Menyediakan Pelajar Dengan Ilmu Dan Kemahiran Penyeliaan Atau Pengurusan Dalam Industri Halal. Terdapat Pelbagai Laluan Kerjaya Seperti Eksekutif Halal, Eksekutif Jaminan Dan Kawalan Kualiti, Eksekutif Pembangunan Dan Penyelidikan, Usahawan Produk Dan Perkhidmatan Halal, Penyembelih Halal, Auditor Halal, Perunding Halal, Tenaga Pengajar Halal, Pengurus/ Penyelia Restoran Halal, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pembantu Pegawai Kesihatan.

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?