Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

KOD KELULUSAN

(R2/221/4/0130)

TEMPOH KELULUSAN

1/2024

KOD AKREDITASI

A 5505

TEMPOH PENGAJIAN

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Program in memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

SYARAT KEMASUKAN

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengan sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit DAN lulus dalam SATU (1) mata pelajaran Bahasa Arab ATAU SATU (1) mata pelajaran Pengajian Islam;
ATAU
ii. Sijil yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengannya.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

MALAYSIA : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Figh Fatwa,
Universiti Pendidikan Sultan Iris (UPSD), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Malaya (UM), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Selangor International Islamic College University (KUIS) 

INTERNATIONAL : JORDAN – Universiti Mu’tah & Universiti Amman, INDONESIA – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, MOROCCO – Muhammad (V) University

PELUANG KERJAYA

Pengurusan Syariah Dan Khidmat Nasihat, Guru Pendidikan Islam, Pensyarah, Penguam Syarie Dalam Sektor Swasta Dan Kerajaan.

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?