icon website

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

KOD KELULUSAN

(R2/221/4/0130) 01/2024

KOD AKREDITASI

(KR10659)

TEMPOH

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Program in memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM/SPMV Dengan 3 Kredit Termasuk Satu Subjek Dalam Bidang Pengajian Islam Dan Lulus Bahasa Melayu Kelayakan Lain Yang Diktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

MALAYSIA : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Figh Fatwa,
Universiti Pendidikan Sultan Iris (UPSD), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Malaya (UM), Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Selangor International Islamic College University (KUIS) 

INTERNATIONAL : JORDAN – Universiti Mu’tah & Universiti Amman, INDONESIA – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, MOROCCO – Muhammad (V) University

PELUANG KERJAYA

Pengurusan Syariah Dan Khidmat Nasihat, Guru Pendidikan Islam, Pensyarah, Penguam Syarie Dalam Sektor Swasta Dan Kerajaan.

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?