icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA IN HALAL PRODUCT MANUFACTURING

KOD KELULUSAN

(N/345/4/1104)

TEMPOH KELULUSAN

08/2023

KOD AKREDITASI

MQA/FA 8596

TEMPOH PENGAJIAN

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma in Halal Product Manufacturing (DHPM) ini memberi tumpuan kepada pembangunan, pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di pelbaqai industri yanq berbeza di Malaysia, terutamanya dalam operasi pengeluaran dan pengurusan. la adalah satu disiplin pengajian yang membolehkan pelajar mengembangkan dan mencipta produk halal baru termasuk makanan dan bukan makanan. Prospek kerjaya program ini adalah eksekutif halal atau usahawan halal yang mempunyai asas kukuh dalam pengetahuan industri halal yang berkemahiran dalam pelbagai sektor industri halal di dalam dan luar negara.

MAKMAL HALAL

Disediakan untuk pelajar mempraktikkan operasi perkhidmatan dan pengurusan makanan

RANGKAIAN INDUSTRI

Mempunyai jaringan industri yang kukuh di antara Pusat Pembangunan Halal (HDC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

VERSATIL

Praktis mengaplikasikan kemahiran komunikasi, berfikir dan penyelesaian masalah

PELUANG PEKERJAAN LUAS

Kemahiran dalam bidang industri halal melayakkan untuk menjadi Eksekutif Halal

PENILAI LUAR AKADEMIK DAN INDUSTRI

SYARAT KEMASUKAN

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang- kurangnya TIGA (3) Kepujian dalam mana-mana subjek

ATAU

ii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek.
iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum Gred Maqbul.
iv. Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00.
v. Lulus SKM tahap 3, MQF dalam bidang yang berkaitan.

ATAU

vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar Yang Bergraduasi Dari Diploma Ini Boleh Menyambung Pelajaran Mereka Dimana- Mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia Seperti Program Berikut Ijazah Sarjana Muda In Halal Science & Management – UiTM, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – KUIS, Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan – UiTM, Ijazah Pengurusan, Ijazah Perbankan Islam
, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

PELUANG KERJAYA

Diploma Ini Menyediakan Pelajar Dengan Ilnu Dan Kemahiran Penyeliaan, Pengurusan, Pemprosesan & Pembuatan Dalam Industri Halal. Terdapat Pelbagai Laluan Kerjaya Seperti Eksekutif Halal, Eksekutif Jaminan Dan Kawalan Kualiti, Eksekutif Pembangunan Dan Penyelidikan, Usahawan Produk Dan Perkhidmatan Halal, Penyembelih Halal, Auditor Halal, Perunding Halal, Tenaga Pengajar Halal, Pengurus/ Penelia Restoran Halal, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pembantu Pegawai Kesihatan.

ANTARA LAIN, GRADUAN JUGA BOLEH MENCEBURI:

Bidang Institusi Pendidikan, Industri Makanan, Pusat Penyelidikan

PELUANG KERJA SEKTOR KERAJAAN:

Jabatan Agama Islam Negeri, JAKIM, Jabatan Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pertanian, MARDI, FAMA, MPOB, SIRIM, Jabatan Sumber Manusia

PELUANG KERJA SEKTOR SWASTA:

Industri Makanan, Rangkaian Makanan Segera, Hotel & Restoran, Industri Pengeluaran, Industri Pembungkusan

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?