Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT (UTM)

KOD KELULUSAN

(N/345/4/1163)

TEMPOH KELULUSAN

8/2025

KOD AKREDITASI

MQA/PA 13085

TEMPOH PENGAJIAN

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma Pengurusan Perniagaan memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan dalam Pengurusan Teknologi, Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan).

SYARAT KEMASUKAN

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) /Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran Sejarah.

SYARAT KHAS PROGRAM

i. Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) /setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian (GRED C) termasuk Bahasa Melayu dan dalam mata pelajaran Matematik dan Satu (1) daripada mata pelajaran yang lain DAN
Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
ATAU
ii. Lulus Sijil Politeknik /Sijil Kolej Komuniti/ Sijil yang diiktiraf setaraf dengannya serta berkaitan dengan program Diploma yang dipohon dengan memperolehi purata nilai kumulatif (PNGK) minimum 2.00
ATAU
iii. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi purata mata nilai kumulatif (PNGK) minimum 2.00
ATAU
1v. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian (Gred C) termasuk mata pelajaran Matematik dan DUA (2) mata pelajaran yang lain
ATAU
Kelayakan lain yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar boleh melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang seperti Sarjana Muda PengurusanTeknologi, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Sarjana Muda Ekonomi, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan) di dalam atau luar negara universiti.

PELUANG KERJAYA

Boleh bekerja sebagai penolong pegawai tadbir, penyelia dan penolong eksekutif (pentadbiran dan kewangan).

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?