icon website

DIPLOMA IN IT SYSTEM SUPPORT

KOD KELULUSAN

(R2/481/4/0297) 09/23

KOD AKREDITASI

A 9161

TEMPOH

3 TAHUN

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma In IT System Support (DITSS) Kolej UNITI menjadi bidang yang sangat ‘demand’ dan sentiasa berdaya sing untuk membangunkan negara siring dengan Revolusi Industri 4.0. Melalui program ini, pelajar akan didedahkan kepada aspek utama yang meliputi bahasa pengaturcaraan berasaskan web dan antara muka pengguna, sokongan teknikal serta pengurusan data

SIJIL PROFESSIONAL

Linux Professional Institute Certification (LPIC)

MENYELURUH

Mempelajari kursus-kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Reka Bentuk Grafik, Keselamatan Komputer

MAHIR

Pengetahuan yang diperoleh seiring dengan industri IT masa kini

BERTAULIAH

Pengiktirafan sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

PENILAI LUAR AKADEMIK DAN INDUSTRI

SYARAT KEMASUKAN

Lulus Sitil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang- kurangnya TIGA (3) kredit termasuk Matematik dan satu mata pelajaran lain.

ATAU

Kelayakan lain yang diktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar Lepasan Diploma In IT System Support (DITSS) Berpeluang Untuk Menyambung Pengajian Ke Peringkat Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Berkaitan Di Universiti-Universiti Tempatan atau Antarabangsa Seperti Teknologi Rangkaian, Sains Komputer, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan Komputer, Keselamatan Rangkaian, Keselamatan Sistem Komputer, Pendidikan (Komputer/Teknologi Maklumat).

PELUANG KERJAYA

Pelajar Lepasan DITSS Juga Berpeluang Untuk Bekerja Di Dalam Bidang Yang Berkaitan Seperti Eksekutif Sokongan IT, Juruteknik Komputer, Pembantu Jurutera Sokongan IT, Pembantu Jurutera Rangkaian, Pembangun IT, Juruteknik Rangkaian, Sistem/Juruteknik Sokongan, Pegawai ICT, Pakar Bantuan IT

STRUKTUR KURSUS

Adakah anda sudah bersedia?