Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA IN IT SYSTEM SUPPORT

KOD KELULUSAN
(R2/481/4/0297)

TEMPOH KELULUSAN
09/23

KOD AKREDITASI
A 9161

TEMPOH PENGAJIAN
3 TAHUN

Maklumat Program

Diploma In IT System Support (DITSS) Kolej UNITI menjadi bidang yang sangat ‘demand’ dan sentiasa berdaya sing untuk membangunkan negara siring dengan Revolusi Industri 4.0. Melalui program ini, pelajar akan didedahkan kepada aspek utama yang meliputi bahasa pengaturcaraan berasaskan web dan antara muka pengguna, sokongan teknikal serta pengurusan data.

  • Mempunyai Sijil Profesional Linux Professional Institute Certification (LPIC)
  • Mempelajari kursus-kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Reka Bentuk Grafik, Keselamatan Komputer
  • Mahir pengetahuan yang diperoleh seiring dengan industri IT masa kini
  • Pentauliahan telah mendapat pengiktirafan sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Syarat-syarat Kelayakan

  1. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam sebarang 3 mata pelajaran termasuk Matematik , atau setara dengan nya; ATAU 
  2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam sebarang mata pelajaran atau setara dengannya dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU
  3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum Gred Maqbul (Lulus) dan kredit dalan mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU
  4. Lulus SKM Tahap 3, dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU
  5. Lulus sebarang kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, MQF) dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya. 

Prospek Kerjaya

Pelajar Lepasan DITSS Juga Berpeluang Untuk Bekerja Di Dalam Bidang Yang Berkaitan Seperti Eksekutif Sokongan IT, Juruteknik Komputer, Pembantu Jurutera Sokongan IT, Pembantu Jurutera Rangkaian, Pembangun IT, Juruteknik Rangkaian, Sistem/Juruteknik Sokongan, Pegawai ICT, Pakar Bantuan IT.

Peluang Menyambung Pengajian

Pelajar Lepasan Diploma In IT System Support (DITSS) Berpeluang Untuk Menyambung Pengajian Ke Peringkat Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Berkaitan Di Universiti-Universiti Tempatan atau Antarabangsa Seperti Teknologi Rangkaian, Sains Komputer, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan Komputer, Keselamatan Rangkaian, Keselamatan Sistem Komputer, Pendidikan (Komputer/Teknologi Maklumat).

Struktur Kursus

Adakah anda sudah bersedia?