icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA IN GRAPHICS DESIGN

KOD KELULUSAN
(N/213/4/0275)

TEMPOH KELULUSAN
04/2026

KOD AKREDITASI
MQA/FA 0408

TEMPOH PENGAJIAN
3 TAHUN

Maklumat Program

Program ini dibangunkan untuk melengkapkan pengetahuan dan kemahiran tentang Pereka Grafik, Web Designer, Packaging Designer, Art Director, Animator, Video Editor, Freelance Designer (Keusahawanan), Printing (Publication), Fotografi, Multimedia Design, 3D modeler dan lain-lain.

Syarat-syarat Kelayakan

  1. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran, atau yang setara dengannya ; ATAU
  2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran, atau yang setara dengannya; ATAU
  3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul dalam mana-mana subjek , atau yang setara dengannya ATAU
  4. Lulus SKM Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dalam bidang yang bersesuaian;  (Nota : PPT hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan program pengukuhan bagi memenuhi kriteria kursus ini ) ATAU
  5. Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00 atau setara dengannya; ATAU
  6. Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia; DAN
  7. Lulus temu duga atau penyerahan portfolio yang ditentukan oleh Kolej UNITI mengikut keperluan. 

Prospek Kerjaya

Bidang kerjaya merangkumi Bidang kerjaya merangkumi Pereka Grafik, Web Designer, Packaging Designer, Art Director, Animator, Video Editor, Freelance Designer (Keusahawanan), Printing (Publication), Fotografi, Multimedia Design, 3D modeler dan lain-lain.

Peluang Menyambung Pengajian

Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Senireka Grafik, Animasi 3D, Senibina (Interior Design), Multimedia atau Fotografi.

Struktur Kursus

Adakah anda sudah bersedia?