Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (UiTM)

KOD KELULUSAN
(R/340/4/0124)

TEMPOH KELULUSAN
07/2027

KOD AKREDITASI
A 7899

TEMPOH PENGAJIAN
2.5 TAHUN

Maklumat Program

Program ini kekal sebagai salah satu program yang sangat dicari di kalangan pelajar yang menjalankan program diploma, memberi latar belakang pelajar tentang fakta-fakta dan pengetahuan perniagaan di mana mereka membina kerjaya dalam perniagaan. Program ini juga menyediakan pelajar untuk program ljazah Sarjana Muda khusus dalam pelbagai bidang perniagaan. Program 2 ½ tahun iaitu 5 semester ini merangkumi pelbagai kursus. Ini termasuk kajian perakaunan, ekonomi, pemasaran, pengurusan, matematik dan statistik, bahasa dan komunikasi, teknologi maklumat dan asas undang-undang.

Syarat-syarat Kelayakan

 1. SYARAT AM UNIVERSITI:
  Memiliki SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)
 2. SYARAT KHAS PROGRAM (LEPASAN SPM):
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
  – Bahasa Inggeris DAN
  – Lulus Matematik/ Matematik Tambahan
 3. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM:
  Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (BA002/BA003) atau Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM

Prospek Kerjaya

Graduan Boleh Memegang Kerja Penyeliaan, Pengurusan Serta Tugas Penolong Pegawai Di Sektor Awam Atau Swasta.

Peluang Menyambung Pengajian

Pemegang Diploma Ini Boleh Terus Masuk Ke Dalam Semester Ketiga Program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Di Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM). Graduan Juga Boleh Melanjutkan Pengajian Di Mana-Mana Universiti Tempatan Atau Luar Negara.

Struktur Kursus

Adakah anda sudah bersedia?