Search
Close this search box.
icon website

NO. PERAKUAN PENDAFTARAN : DK036(N)

DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (UiTM)

KOD KELULUSAN
(R2/344/4/0523)

TEMPOH KELULUSAN
05/2023

KOD AKREDITASI
MQA/FA 13946

TEMPOH PENGAJIAN
2.5 TAHUN

Maklumat Program

Diploma In Accountancy (DIA) telah dirangka dengan objektif untuk melatih Bumiputera dalam bidang perakaunan di peringkat sub profesional.  Pelajar akan memperoleh pengetahuan berharga dalam pengurusan serta francais program perakaunan di bawah Universiti Teknologi Mara (UiTM).  Pelajar juga akan dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah dalam pengurusan dengan fakta sokongan dan idea kreatif.  Program ini memberi impak yang baik ke arah pembangunan ciri berkeyakinan dan memastikan pengurusan dalam sesebuah organisasi diurus dengan baik oleh akauntan yang mahir seterusnya membawa kepada kejayaan syarikat dengan mendapatkan lebih banyak peluang.

Objektif

 1. Untuk menjalankan program akademik yang memenuhi keperluan semasa industri. 
 2. Untuk menghasilkan graduan yang memiliki pengetahuan yang relevan, kompeten dalam kemahiran teknikal, mempunyai kemahiran insaniah dan sensitif terhadap tanggungjawab sosial.
 3. Untuk menjadikan graduan yang berilmu dan mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 4. Untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti dengan kerjasama industri untuk menjana kemakmuran negara kita
 5. Untuk melengkapkan graduan dengan kepimpinan, komunikasi, keusahawanan dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat

Syarat-syarat Kelayakan

 1. SYARAT AM UNIVERSITI :
  Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013) 
 2. SYARAT KHAS PROGRAM (LEPASAN SPM):
  – Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat Gred B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris DAN
  – Minima Gred C+ dalam mata pelajaran Matematik/Matematik tambahan 
 3. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK /IKM/INSTITUSI LAIN:
  Lulus Sijil Politeknik/IKM atau dari institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang perakaunan dengan mendapat minima HPNG 3.50 DAN 
 4. Lulus SPM/Setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4)  kepujian termasuk :
  – Bahasa Inggeris minima Gred B
  – Matematik/Matematik tambahan
 5. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM .
  – 
  Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Pedagangan (BA002/BA003) dengan mendapat minima CGPA 3.50 DAN
  – Kepujian Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM

Prospek Kerjaya

Account Executives, Account Officers, Credit-Control Officers, Cost Officers, Financial Analysts

Peluang Menyambung Pengajian

Diploma In Accountancy (DIA) dengan keputusan akademik yang baik boleh melanjutkan pengajian di mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Dalam atau Luar Negara.  Antara kursus yang disediakan adalah Bachelor In Accountancy (Hons) (Uitm), Bachelor In Accountancy (Local/Foreign Universities), Professional Course (MICPA, ACCA And CIMA). Kelayakan DIA telah diiktiraf oleh kerajaan malaysia sebagai Sub-Professional Qualification.

Struktur Kursus

Adakah anda sudah bersedia?